نگاهی کوتاه به دیوار سبز ما

دارای پتنت اختراع جهانی سال ۲۰۲۰

شرکت HIGREENWALL که در حال حاضر دفتر مرکزی آن در شهر تورنتو کانادا میباشد تنها شرکت ایرانی مخترع جدیدترین تکنولوژی اجرای دیوارسبز با سیستم هوشمند انحصاری با ثبت پتنت جهانی به شماره CT/1B2020/052491 میباشد .این شرکت از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را بصورت تخصصی در زمینه اجرای دیوارسبز آغاز و تاکنون تعداد بیشماری پروژه موفق دیوارسبز بر روی نمای خارجی و داخل ساختمان اجرا نموده.