دیوار سبز هوشمند


تنها برند دیوار سبز ایرانی با ثبت پتنت جهانی در سال ۲۰۲۰

نگاهی کوتاه به

دیوار سبز

شرکت HIGREENWALL که در حال حاضر دفتر مرکزی آن در شهر تورنتو کانادا میباشد تنها شرکت ایرانی مخترع جدیدترین تکنولوژی اجرای دیوارسبز با سیستم هوشمند انحصاری با ثبت پتنت جهانی به شماره CT/1B2020/052491 میباشد .این شرکت از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را بصورت تخصصی در زمینه اجرای دیوارسبز آغاز و تاکنون تعداد بیشماری پروژه موفق دیوارسبز بر روی نمای خارجی و داخل ساختمان اجرا نموده.

ویژگی ها و مزایای دیوارهای سبز

قابلیت کاشت درختچه

گیاهان قابل کاشت در اجرای دیوارسبز که در مجموع بیش از ۱۰۰ نوع گونه گیاهی متنوع شامل گیاهان با ساقه ضخیم و درختچه

وزن و ضخامت کم بستر کاشت

یکی از مهمترین ویژگیها وزن کم در حالت اشباع و ضخامت کم بستر کاشت است که حداکثر ۸ سانتیمترمیباشد وفضای زیادی را اشغال نمی کند

سیستم کنترل هوشمند

خود سیستم بطور اتوماتیک آبیاری و تغذیه گیاهان را انجام میدهد، با حداقل نیاز به وارسی حداکثر میزان بهره وری راخواهیم داشت

ساختار دیوار سبز هوشمند

ساختار اجرای دیوارسبز Higreenwall متشکل از زیرساخت اولیه شامل پروفیل های گالوانیزه که مستقیماً روی دیوار موجود نصب میشود -کناره های دیوارسبز با فلاشینگ و انتهای کار با آبرو محصورمیشود . روی پروفیل های گالوانیزه صفحات ضدرطوبت قرارمیگیرند و روی آن لوله های آبیاری که به سیستم تغذیه و آبیاری هوشمند وصل میشوند اجرا شده و در نهایت پوسته هیدروپونیک نصب و گیاهان داخل بستر کاشت هیدروپونیک کاشته میشوند.
دیوار سبز عمودی های گرین وال بر روی هر نوع سطح دیواری قابلیت اجرا داشته و دارای وزنی کم حداکثر ۴۰ کیلوگرم در مترمربع درحالت اشباع می باشد. ضمن آنکه بستر انعظاف پذیر آن با نصب سریع و آسان قابلیت سازگاری برای انجام هر نوع طراحی منحصر به فرد را داراست.اﯾﻦ روش اجرای دیوارسبز ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ میباشد. از مزایای آن به ﺳﺒﮑﯽ ﺳﺎزه دﯾﻮار ﺳﺒﺰ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آﺳﺎن ﮔﯿﺎﻫﺎن ، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻫﮑﺸﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ آزادی ﻋﻤﻞ در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﮐﺮد.

۹۰۰

اجرای دیوار سبز خارجی (متر مربع)

۲۰۰۰

اجرای دیوار سبز داخلی (متر مربع)

۲۰۰۰

دیوار سبز اجرا شده (متر مربع)

۹۱۷۰۰

گیاهان کاشته شده

اپلیکیشن اختصاصی Higreenwall

یکی از مهمترین ویژگی های دیوارسبز HIGREENWALL گزارش دهی روزانه از طریق ارتباط با سیستم کنترلر هوشمند مرکزی با اپلیکیشن اختصاصی میباشد. با اپلیکیشن میتوان درهر زمان و مکان گزارش عملکرد روزانه دیوارسبز را دریافت نمود و علاوه بر آن درصورت لزوم تنظیمات آبیاری و تغذیه اتوماتیک را از راه دور به سادگی تنظیم ومدیریت کرد,  با این ویژگی مهم نیازی به حضور فیزیکی در محل پروژه نیست و هزینه نگهداری را به حداقل میرساند و احتمال خشک شدن گیاهان به علت عدم آبیاری به صفر میرسد.
عملکرد اپلیکیشن :

  • تنظیم مدت زمان آبیاری
  •  تنظیم تعداد نوبت کوددهی
  •  برنامه ریزی روزانه – هفتگی – ماهیانه – سالیانه
  •  گزارش گیری لحظه ای از وضعیت آبیاری اتوماتیک دیوارسبز
اپلیکیشن دیوار سبز


تنها برند دیوارسبز ایرانی با ثبت پتنت جهانی در سال ۲۰۲۰


معرفی کامل سیستم دیوار سبز

دیوارسبز هیدروپونیک با سیستم HIGREENWALL را برای پروژه های شما توصیه میکنیم , چرا ؟

کشت هیدروپونیک یکی از متداولترین روشهای کشاورزی می باشد که در این سیستم گیاه نیازی به خاک نداشته در بستر هیدروپونیک که کاملاً خنثی می باشد ریشه های گیاه قرار گرفته و مواد غذایی از طریق سیستم آبیاری اتوماتیک گیاهان میرسد در نتیجه همواره گیاهانی که در بستر کاشت هیدروپونیک قرار دارند بصورت یکنواخت تغذیه شده و آبرسانی به ریشه آنها انجام می گیرد لذا دیوار سبز  که با این روش اجرا می شود همیشه سرحال و شاداب بوده و گیاهان بدون محدودیت می توانند تا حد امکان که بستر هیدروپونیک به آنها اجازه می دهد رشد کنند و ریشه به راحتی در سرتاسر پوسته هیدروپونیک قرار گیرد این روش مدرن ترین روش کاشت اجرای دیوار سبز در دنیا میباشد که مزایای زیادی نسبت به سایر روش‌ها داشته که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت دیوارسبز هیدروپونیک های گرین وال را برای پروژه های شما توصیه میکنیم.


نحوه اجرای دیوار سبز

ساختار اجرای دیوارسبز Higreenwall متشکل از زیرساخت اولیه شامل پروفیل های گالوانیزه که مستقیماً روی دیوار موجود نصب میشود.کناره های دیوارسبز با فلاشینگ و انتهای کار با آبرو محصورمیشود.روی پروفیل های گالوانیزه صفحات ضدرطوبت قرارمیگیرند و روی آن لوله های آبیاری که به سیستم تغذیه و آبیاری هوشمند وصل میشوند اجرا شده و در نهایت پوسته هیدروپونیک نصب و گیاهان داخل بستر کاشت هیدروپونیک کاشته میشوند.
دیوار سبز عمودی های گرین وال بر روی هر نوع سطح دیواری قابلیت اجرا داشته و دارای وزنی کم (حداکثر ۴۰ کیلوگرم در مترمربع درحالت اشباع) می باشد. ضمن آنکه بستر انعظاف پذیر آن با نصب سریع و آسان قابلیت سازگاری برای انجام هر نوع طراحی منحصر به فرد را داراست اﯾﻦ روش اجرای دیوارسبز ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ میباشد. از مزایای آن به ﺳﺒﮑﯽ ﺳﺎزه دﯾﻮار ﺳﺒﺰ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آﺳﺎن ﮔﯿﺎﻫﺎن،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻫﮑﺸﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ آزادی ﻋﻤﻞ در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﮐﺮد.